پیش فیلترهای صنعتی (Pre Filter G1 G2 G3 G4)

این فیلتر ها عمدتاً در مرحله نخست فیلتراسیون هوا و به منظور حذف ذرات نهایتاً با راندمان 45-40 درصد، ساخت می گردد.
هدف استفاده از این فیلتر ها بالا بردن عمر مفید فیلتر های تهویه صنعتی می باشد. اختلاف فشار پائینی ایجاد می کنند و عموماً به صورت تخت یا چین خورده داخل قابهای پلاستیکی ، فلزی یا مقوایی قرار می گیرند.مدیای آن می تواند وایرمش های فلزی ، الیاف پلی استر ، p.p ویا الیاف شیشه ای (امر گلاس) باشد.