میکروفیلترها (فیلترهای Air Dryer) کوالسرها

این نوع فیلتر ها زمانی که سیستم نیاز به سیال فوق تمیز داشته باشد مورد استفاده قرار می گیرند و راندمان آنها از 0.01 میکرون تا 1 میکرون می باشد.قابلیت حذف رطوبت از هوا یا گاز ، حذف روغن از هوا یا گاز را دارند. مدیای آن الیاف میکرو فایبر گلاس می باشد.