این فیلتر ها به صورت کیسه های یک سر باز ، دوسر باز ، تک رینگی و چند رینگی ساخته می شوند واز الیاف پلی استر بی بافت زیر دمای 150 درجه سانتیگراد ، الیاف نومکس (nomex) بالای 150 درجه سانتیگراد و در موارد استثنایی الیاف تفلون ( ptfe) استفاده می شود.