فیلترهای روغن هیدرولیک، سوخت و آب

این فیلتر ها عموماً برای حذف ذرات جامد از مایع ساخته می شوند.
در تولید این فیلتر ها امکان استفاده از مدیا با مش یک میکرون به بالا واز جنس وایر مش s.s ، کاغذ سلولوزیک و الیاف میکرو فایبرگلاس، الیاف مصنوعی، p.p وپلی استر وجود دارد.