گروه های فروشگاه

گروه موردنظر را انتخاب کنید

فیلترهای کیسه ای غبارگیر

تعداد محصول : 1 این فیلتر ها به صورت کیسه های یک سر باز ، دوسر باز ، تک رینگی و چند رینگی ساخته می شوند واز الیاف پلی استر بی بافت زیر دمای...

فیلترهای کربن اکتیو

تعداد محصول : 0
این فیلتر ها عموماً جهت حذف رطوبت ، روایح و دوده از هوا ، گاز و مایعات مورد استفاده قرار می گیرند...